Skip to content

Kassipojad/kitten

Meil on  kassipojad!
vaata pesakond T

 

 

We have kittens!
look litter T


Minu lemmikloomad on täieõiguslikud pereliikmed, kes on armastatud ja hoolitsetud.

Kassipojad loovutan 3 kuuselt. Selleks ajaks on neile tehtud ussitõrje, nad on vaktsineeritud ja mikrokiibitud.
Kõikidel kassipoegadel on tõutunnistus. Absoluutselt välistan, et minu kasvandusest saab kassipoega “poole hinna ja ilma paberiteta “!

Iga kassipoeg müüakse koos EU lemmiklooma passiga.

Võtan endale õiguse valida, kellele kassipoja müün. Pean olema kindel, et minu kasvanduse kassipoeg läheb koju, kus teda oodatakse ja armastatakse.

Hoolikalt jälgin, kuhu müün oma kassipoja aretuseks. Kaitsen hoolikalt oma kasside sugupuud.

Kassipojad kodulemmikuks müüakse tõutunnistusega, kus on märgitud “mitte aretuseks”.
Võtan endale vajadusel õiguse väljastada tõutunnistus siis, kui kassipoeg on kastreeritud või steriliseeritud, mis on eelnevalt ostu-müügi lepingus fikseeritud.

Kassipoja hinnad :

Lemmikkass 700-900 €

Aretusekass 800-1000 €

Näitusekass 900-1500 ja enam €

kvaliteet

P – lemmik

B – aretus

S – näituse

Kassipoega saab vajadusel broneerida ja ka soovi korral vahel vaatamas käia. Kassipoeg on broneeritud kui on makstud broneerimistasu, mis on 50% kassipoja hinnast ning seda ei tagastata kui soovija oma ostusoovist taganeb.

Kassipoja staatuse tähendused –

Available – kassipoeg on vaba ja saadaval

Option – kassipoeg on  broneeritud, kuid tema eest pole veel tasutud broneerimistasu

Booked – kassipoeg on broneeritud ja broneermistasu makstud

 

My pets are full-fledged family members who are loved and cared for.

I will give away the kittens when they are 3 months old. By that time they have received vaccination, microchips, and protection against worms.

All of the kittens have breed certificates. I absolutely exclude that you can get a kitten from me “with half price and without papers”!

Every kitten is sold with EU pet passport.

I will reserve the right to choose to whom the kitten is sold. I have to be certain that a kitten from my breeding establishment will go to a home where it is waited and loved.

I closely observe where I sell my kittens for breeding. I carefully protect the pedigrees of my kittens.

Kittens for pets are sold with the breed certificate that state “not for breeding”.

I will reserve the right to issue the breed certificate after the kitten is castrated or sterilized, which has been fixed in advance of purchase and sale agreement.

Prices of kittens:

Pet 700-900€
For breeding 800-1000€
For show 900-1500 and more €

quality:

P – pet

B – breed

S – show

A kitten can be booked and visited, if necessary. A kitten is booked when booking fee is paid, which is 50% of the kitten’s price, and is not refundable when the buyer withdraws  his / her mind.

The meanings of kitten’s status:

Available – the kitten is free and available

Option – the kitten is booked but the deposit has not yet been paid

Booked – the kitten is booked and the deposit has been paid

St.Ifferini